svinet

Länkar

folk och försvar
debatt om sveriges totalförsvar
http://www.folkochforsvar.se/ - Mer info - betygsätt

försvarsmakten
sveriges försvarsmakt
http://www.mil.se/ - Mer info - betygsätt

lottorna
frivillig försvarsorganisation för kvinnor
http://www.lottorna.se/ - Mer info - betygsätt

lumpen
om att göra lumpen
http://www.lumpen.nu - Mer info - betygsätt

soldf.com
Om vapen och militär utrustning
http://www.soldf.com - Mer info - betygsätt

svenska-freds
arbetar för att konflikter ska kunna lösas på fredlig väg
http://www.svenska-freds.se/ - Mer info - betygsätt

HEM | SÖK | NYA | POPULÄRA | TOPP | LÄGG TILL URL |

vigsel och bröllop | gentest | kloning | sure bets | minne | gratis |